Om Exformation Webshop

Välkomna till vår enkla webshop avseende Presenter & Produkter på tema Exformation.

Hedin Exformation har som mål att importera och marknadsföra ett fåtal nischade produkter som på något sätt har en koppling till kommunikation & exformation. Hedin Exformation kommer sakta utvidga sitt produktutbud med fler produkter som alla delar samma grundtanke – bringing nature indoors.

Vill du också ta del av naturen även inomhus – skicka beställning med val av produkt, ditt namn & fullständiga adress till hedin.exformation@gmail.com. Frakt ingår i priset om ej annat anges.

Hedin Exformation AB

Adress: Höststigen 9, 236 61 Höllviken, Sweden

Denna webshop följer regelverket i e-Handelslagen.